25 stycznia 2016

REGULAMIN

logo

 

Regulamin ZIELONKA CHALLENGE

 1. Nazwa/charakterystyka

ZIELONKA CHALLENGE to trzy biegi na dystansach zbliżonych do półmaratońskiego (21+K), maratońskiego (42+K) i ultramaratońskiego (75+K). ZIELONKA CHALLENGE ma charakter indywidualnego, długodystansowego, liniowego (po wyznaczonej trasie) biegu crossowego. Zawody odbędą się na śródleśnych drogach, duktach, ścieżkach oraz wąwozach pośród malowniczych rezerwatów przyrody i jezior Puszczy Zielonka.

W ramach ZIELONKA CHALLENGE 2018 dodatkowo odbędą się Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego na dystansie ultramaratonu.

 1. Termin i miejsce

ZIELONKA CHALLENGE odbędzie się w sobotę 16 czerwca 2018 roku w Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka, położonym w województwie wielkopolskim, powiat poznański, na terenie gmin: Czerwonak, Murowana Goślina i Pobiedziska oraz powiecie gnieźnieńskim w gminie Kiszkowo i powiecie wągrowieckim w gminie Skoki.

Start o godzinie 8:00

Centrum zawodów i biuro zawodów mieścić się będzie w Owińskach koło Poznania (kod 62-005), nieopodal ul. Plażowej 1, przy Traperskiej Osadzie od strony zbiorników wodnych (www.traperska-osada.pl). Meta znajdować się będzie przy kąpielisku.  Koordynaty GPS – 52.516644, 16.998934

https://goo.gl/maps/a7XtoKKvcek

Główny limit czasu wynosi 12 godzin (do godziny 20:00).

 1. Organizator

SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej

Komandor imprezy: Krzysztof Pilarski, e-mail: kontakt@zielonkachallenge.pl, tel. 602 198 835 Oficjalny serwis internetowy zawodów: www.ZielonkaChallenge.pl, Oficjalny fanpage FB zawodów www.facebook.com/ZielonkaChallenge.

3.1 Współorganizator

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

 1. Cel

Celem zawodów jest wyłonienie najszybszego zawodnika/zawodniczki podczas rywalizacji sportowej. Ponadto celami pośrednimi ZIELONKA CHALLENGE są: miłe i przyjemne spędzenie czasu w wyśmienitym towarzystwie, popularyzacja biegania w naturalnym, leśnym terenie, integracja oraz propagowanie biegania jako zdrowego stylu życia wśród społeczności biegowej i ich rodzin, promocja i ochrona obszarów cennych przyrodniczo, krajobrazowo, turystycznie oraz zasobów kulturowych Wielkopolski.

 1. Program

Piątek 15 czerwca 2018

18:00 – 20:00 – Praca Biura Zawodów: rejestracja, wydawanie pakietów startowych, przydzielanie baz noclegowych itd.

18:00 – 22:00 – Przyjmowanie uczestników w Bazie noclegowej Zawodów

Sobota 16 czerwca 2018

7:00 – Opuszczenie bazy noclegowej zawodów

6:00 – 7:30 – Praca Biura Zawodów: rejestracja, wydawanie pakietów startowych

7:30 – Odprawa techniczna w Centrum Zawodów

7:55 – Powitanie zawodników na starcie

8:00 – Start biegu

9:40 – 9:50 – Przewidywana godzina dotarcia do mety zwycięzcy trasy „21+ km”

11:00 – Dekoracja zwycięzców trasy ZIELONKA CHALLENGE „21+ km”

11:30 – 12:00 – Przewidywana godzina dotarcia do mety zwycięzcy trasy „42+ km”

13:30 – Dekoracja zwycięzców trasy ZIELONKA CHALLENGE „42+ km”

14:00 – 14:15 – Przewidywana godzina dotarcia do mety zwycięzcy trasy „75+ km”

15:30 – Dekoracja zwycięzców trasy ZIELONKA CHALLENGE „75+ km”

12:00 – Limit trasy „21+ km”

15:00 – Limit trasy „42+ km”

20:00 – Limit trasy „75+ km”

20:00 – Zamknięcie tras zawodów

20:30 – Zakończenie ZIELONKA CHALLENGE

Program może ulec nieznacznym zmianom, które zostaną podane w komunikacie technicznym.

 1. Trasa

Bieg będzie rozgrywany jednocześnie na trzech dystansach: półmaratonu ok. 21+ km, maratonu ok. 42+ km i ultra ok. 75+ km. Trasa będzie miała kształt tzw. „pawiego oka”. Wszyscy biegacze startują na trzy trasy równocześnie. Zawodnicy biegnący półmaraton decydują o tym w momencie rejestracji (rozejście tras na ok. 12 km). Uczestnicy biegu maratońskiego oraz ultra nie muszą w momencie zgłoszenia i rejestracji oraz startu decydować o wyborze dystansu, mogą to zrobić dopiero podczas biegu na rozejściu tras (ok. 34 kilometr). Możliwość wyboru dłuższej trasy będzie dodatkowo limitowana czasem. Trasa biegu będzie prowadziła szlakami turystycznymi Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka oraz innymi ścieżkami, duktami i śród leśnymi drogami. Uczestnicy mają obowiązek poruszać się w trakcie biegu wyłącznie po trasie wskazanej przez organizatora. Trasa będzie dodatkowo oznakowana przez organizatora. Szczegóły znakowania trasy podane będą w komunikacie technicznym.

Trasa biegu będzie prowadzić:

„21+ km”: Z Owińsk przez Dziewiczą Górę do Ludwikowa. W Ludwikowie rozejście tras na dystans półmaratonu w stronę mety przez Pławno, Kamińsko, Potasze do mety w Owińskach.

„42+ km”: Z Owińsk przez Dziewiczą Górę do Ludwikowa. Następnie przez Tuczno południową stroną wokół jezior Stęszewskiego i Wronczyńskiego Dużego do Wronczyna, dalej północną stroną w/w jezior w kierunku Czernic, Zielonki. W Zielonce rozejście tras na dystansie maratonu w stronę mety przez Pławno i wspólny powrót przez Kamińsko, Potasze do Owińsk (meta).

„75+ km”: Z Owińsk przez Dziewiczą Górę, Ludwikowo, do Tuczna następnie południową stroną wokół jezior Stęszewskiego i Wronczyńskiego Dużego do Wronczyna, dalej północną stroną w/w jezior w kierunku Czernic, Zielonki, przez Dąbrówkę Kościelną, Niedźwiedziny, Sławicę, Dzwonowo, Głęboczek, Zielonkę, Kamińsko, Rakownię, Bolechowo, Trzaskowo, Potasze i wspólny powrót do mety w Owińskach.

Szczegółowy i ostateczny przebieg trasy wraz z jej profilem zostanie opublikowany w formie mapy, która dostępna będzie do ściągnięcia ze strony www. ZielonkaChallenge.pl. Ostateczna wersja tras podana zostanie w komunikacie technicznym.

 1. Punkty kontrolne

Na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne stałe oraz lotne. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik będzie musiał zostać odnotowany na wszystkich (przynależnych do danego dystansu) punktach kontrolnych. Uczestnicy muszą biec z odsłoniętymi numerami, umieszczonymi z przodu, tak by były one widoczne dla sędziów. Troska o bycie odnotowanym leży po stronie zawodnika. Wszystkie punkty kontrolne znajdować się będą na trasie biegu, i zostaną wyraźnie oznaczone w terenie. Będą się na nich znajdować sędziowie.

Na trasie będą punkty kontrolne stałe i lotne. Położenie stałych punktów kontrolnych znane będzie przed biegiem. Lotne punkty kontrolne będą na trasie w nieznanych zawodnikom miejscach i nie będą oznakowane.

Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione przez zawodników na punktach kontrolnych.

 1. Punkty odżywcze i odżywianie na trasie

Na trasie biegu będą znajdować się punkty odżywcze: dwa małe na trasie „21+ km”, jeden mały i trzy duże na trasie „42+ km”, siedem (trzy małe, cztery duże) na trasie „75+ km”. Na punktach odżywczych zawodnicy będą mogli skorzystać z bufetów, na których będą: woda, napoje izotoniczne (mały punkt odżywczy), woda, napoje izotoniczne, ziemniaki gotowane, świeże owoce, bakalie, słodycze, sól krystaliczna himalajska (duży punkt odżywczy).

UWAGA! Ze względu na ochronę środowiska nie przewidujemy kubków jednorazowych (poza punktem w Pławnie oraz na mecie). Zawodnicy muszą używać własnych naczyń będących elementami wyposażenia obowiązkowego.

Szczegółowe informacje o bufetach zostaną podane w komunikacie technicznym.

Poza punktami odżywczymi uczestnicy będą mogli we własnym zakresie korzystać ze znajdujących się na trasie sklepów, które zostaną dodatkowo oznaczone na mapie.

 1. Punkty depozytowe, przepaki, oraz punkty medyczne i zostawianie odzieży na trasie

Główny depozyt będzie znajdował się w biurze zawodów. Organizator nie odpowiada za wartościowe przedmioty przekazane do depozytu. Na trasie biegu będą znajdowały się punkty depozytowe lotne, na których będzie można pozostawić oznakowaną etykietą z numerem startowym uczestnika odzież oraz dokonać przepakowania. Pozostawione w lotnych punktach depozytowych rzeczy, zostaną przewiezione do Centrum Zawodów po zamknięciu punktów i będą do odbioru na zakończenie imprezy. Organizator nie odpowiada za rzeczy oraz przedmioty zdeponowane na lotnych punktach depozytowych.

Na trasie będą znajdować się punkty medyczne zapewniające podstawową opiekę medyczną.

Szczegółowe usytuowanie stałych punktów kontrolnych, odżywczych, depozytowych oraz medycznych zostanie oznaczone na schemacie mapy z trasami i podane zostanie w komunikacie technicznym na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia.

 1. Limity

Na trasie biegu będą wyznaczone limity czasu (tabela w pkt. 11), których przekroczenie może skutkować dyskwalifikacją uczestnika. Wyznaczony zostanie limit na pokonanie całej trasy, osobne limity na poszczególnych punktach kontrolnych oraz limit wejścia na trasę ultra.

Limit uczestników zawodów wynosi:

 • w półmaratonie 400 osób
 • w maratonie 300 osób
 • w biegu ultra 200 osób i może ulec niewielkim zmianom.
 1. Wykaz stałych punktów kontrolnych, odżywczych oraz lotnych punktów depozytowych i medycznych wraz z limitami

Poniżej zamieszczamy wykaz punktów kontrolnych i odżywczych oraz lotnych punktów depozytowych, szczegółowy zostanie podany w komunikacie technicznym, w późniejszym okresie. Nie przewidujemy dużych zmian.

 1. Maruszka 10 km 21+, 42+, 75+ woda, napoje izotoniczne
 2. Ludwikowo 12 km (uwaga: rozejście trasy półmaratonu!)
 3. Pławno 14 km 21+ woda, napoje izotoniczne
 4. Tuczno 16 km 42+, 75+ woda, napoje izotoniczne, ziemniaki gotowane, świeże owoce, bakalie, słodycze, sól krystaliczna himalajska
 5. Tuczno 30 km 42+, 75+ woda, napoje izotoniczne, ziemniaki gotowane, świeże owoce, bakalie, słodycze, sól krystaliczna himalajska
 6. Zielonka 34 km 42+ 75+( uwaga: rozejście trasy maratonu i ultra!) woda, napoje izotoniczne, ziemniaki gotowane, świeże owoce, bakalie, słodycze, sól krystaliczna himalajska
 7. Sławica 43 km 75+ woda, napoje izotoniczne
 8. Zielonka 53 km  75+ woda, napoje izotoniczne, ziemniaki gotowane, świeże owoce, bakalie, słodycze, sól krystaliczna himalajska
 9. Rakownia 63 km 75+ woda, napoje izotoniczne
 10. Owińska (start/meta) 21+, 42+, 75+ woda, napoje izotoniczne, ziemniaki gotowane, świeże owoce, bakalie, słodycze, sól krystaliczna himalajska, posiłek regeneracyjny mięsny lub wegański.

21+ Maruszka 10 km -> Pławno 14 km -> Owińska 25 km/meta

42+ Maruszka 10 km -> Tuczno 16 km -> Tuczno 30 km -> Zielonka 34 km-> Pławno 36 km-> Owińska 45 km/meta

75+ Maruszka 10 km ->  Tuczno 16 km -> Tuczno 30 km -> Zielonka 34 km-> Sławica 43 km-> Zielonka 53 km-> Rakownia 63 km-> Owińska 75 km/meta

 1. Warunki uczestnictwa

Żeby wziąć udział w biegu ZIELONKA CHALLENGE należy:

  1. Mieć ukończone 18 lat.
  2. Zarejestrować się w oficjalnym serwisie internetowym zawodów i zostać zakwalifikowanym na zawody według zasad podanych w organizacji zapisów.
  3. Wnieść opłatę startową według obowiązującego terminu oraz cennika.
  4. Zapoznać się z regulaminem zawodów i potwierdzić ten fakt pisemnie, składając osobiście podpis na liście startowej, w biurze zawodów, a także własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu w zawodach i o starcie na własną odpowiedzialność.
  5. Zgłosić się osobiście w biurze zawodów w wyznaczonych godzinach wraz z niezbędnym wyposażeniem i odebranym w terminie pakietem startowym.
  6. Posiadać odpowiednio umieszczony numer startowy przekazany przez organizatora w biurze zawodów, przez cały czas trwania zawodów (łącznie z ceremonią rozdania nagród. Osoby bez przypiętego numeru startowego nie zostaną dopuszczone do dekoracji).
  7. Biegacz nie może być pod wpływem alkoholu, środków dopingujących, ani środków odurzających.
  8. Stan zdrowia zawodnika musi pozwalać na start w zawodach sportowych podwyższonego ryzyka.
  9. Uczestnik zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zawodów podwyższonego ryzyka i posiadać w czasie Biegu, dowód zawarcia w/w umowy ubezpieczeniowej. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikowania spełnienia tego obowiązku przez Uczestnika.
  10. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania tzw. „Dzikich Kart” dla specjalnych gości zaproszonych do udziału w zawodach.

13. Zgłoszenia, organizacja zapisów

Zapisy na bieg mogą odbyć się w trzech turach:

Pierwsza tura to zapisy internetowe przez formularz na stronie zawodów www.ZielonkaChallenge.pl, w dniach od 1 marca do 30 kwietnia 2018 roku. Jeżeli w tej turze liczba zgłoszonych zawodników przekroczy limit, to po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń zostanie wylosowana dodatkowa lista zakwalifikowanych osób, które będą miały 7 dni na opłacenie wpisowego. Pozostali trafią na listę rezerwową i w przypadku oraz w miarę zwalniania się miejsc startowych będą informowani o przeniesieniu na listę zakwalifikowanych.

Druga tura internetowych zapisów ruszy w przypadku niewyczerpania limitu miejsc na bieg w pierwszej turze. Informacja o rozpoczęciu tej tury zostanie ogłoszona na Facebooku. W tej turze o kolejności zgłoszeń będzie decydowała kolejność zapisów i opłacenia wpisowego. Druga tura zapisów zakończy się w momencie wyczerpania limitu lub najpóźniej 31 maja.

Trzecia tura zapisów ruszy w przypadku niewyczerpania limitu miejsc na bieg w poprzednich turach lub pojawienia się miejsc dodatkowych (np. rezygnacje). Osobom zapisanym w tej turze nie gwarantujemy pełnych świadczeń. W tej turze o kolejności zgłoszeń będzie decydowała również kolejność zapisów i opłacenia wpisowego.

Dodatkowo zapisy będą możliwe w biurze zawodów w przeddzień startu, a opłata za start będzie pobierana wyłącznie gotówką. Informacje o rozpoczęciu tej tury zostanie ogłoszona na profilu ZIELONKA CHALLENGE na Facebooku.

Podczas zapisów zostaną utworzone następujące listy, na które mogą trafić zapisujący się zawodnicy:

 • lista startowa – trafią na nią osoby, które zostały zakwalifikowane na bieg i wpłaciły wpisowe,
 • lista zakwalifikowanych biegaczy – trafią na nią osoby, które zostały zakwalifikowane na bieg i mają 7 dni by płacąc wpisowe potwierdzić chęć startu,
 • lista rezerwowa – trafią na nią osoby, które zgłosiły się na bieg, lecz na razie nie ma dla nich miejsca.
 1. Wyposażenie

W trakcie trwania całych zawodów każdy z zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe. Wyposażenie może być kontrolowane na trasie lub na mecie. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować naliczeniem kary czasowej dla zawodnika.

Wyposażenie obowiązkowe:

 • numer startowy (umieszczony z przodu w taki sposób, żeby zawsze był widoczny i możliwy do odczytania).
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin,
 • dowód osobisty lub prawo jazdy ewentualnie paszport,
 • plecak lub pas biegowy (nerka)* (*nie dotyczy biegaczy na dystansie półmaratonu),
 • bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności co najmniej 1* litra z zapasem wody lub innego napoju (*pojemność nie dotyczy biegaczy na dystansie półmaratonu).

Wyposażenie zalecane:

 • ubiór odpowiedni do pogody,
 • koc ratunkowy/folia NRC,
 • kurtka przeciwdeszczowa (niezależnie od spodziewanej pogody),
 • apteczka osobista,
 • nakrycie głowy,
 • zapasowe skarpety,
 • okulary przeciwsłoneczne,
 • czołówka (latarka).
 1. Zasady obowiązujące na trasie

W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez organizatora.

Podczas ZIELONKA CHALLENGE dopuszcza się start zawodników z kijami trekkingowymi (w tym walkerki i walkerów Nordic Walking na dystansie 21+, 42+, 75+) na zasadach obowiązujących biegaczy.

W trakcie całych zawodów numer startowy musi być umieszczony na zawodniku z przodu w miejscu widocznym, tak by mógł być w każdej chwili odczytany przez sędziego. Sędzia ma prawo zatrzymać zawodnika do czasu gdy numer zostanie na stałe poprawnie przymocowany.

Cały ekwipunek używany w trakcie zawodów należy mieć przy sobie od startu. Zakazane jest korzystanie ze zorganizowanej pomocy osób trzecich oraz wcześniejsze magazynowanie ekwipunku na trasie zawodów. Jedzenie i picie można uzupełniać korzystając z punktów żywieniowych oraz sklepów.

Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń organizatora lub w inny sposób wprowadzane w błąd co do przebiegu trasy zawodów. UWAGA! Trasa będzie monitorowana przenośnymi kamerami video oraz tzw. fotopułapkami. Uczestnik niszczący oznakowanie organizatora zostanie bezwzględnie zdyskwalifikowany i pociągnięty do odpowiedzialności karnej oraz finansowej.

Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci, opakowań po żelach, odżywkach, butelek/puszek po napojach (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych, bufetach lub donieść do mety), niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach rezerwatów, palenie ognisk itp.

Zawodnicy łamiący te zasady będą otrzymywać kary czasowe lub będą zdyskwalifikowani!

Uwaga: Po odbiorze pakietów startowych, uprzejmie prosimy o opisywanie numerem startowym swoich żeli, odżywek i innych produktów spożywczych stanowiących ekwipunek biegacza/biegaczki podczas biegu.

Dozwolone jest korzystanie w celu ochłody z jezior po drodze w trakcie biegu.

 1. Pogoda

Średnie temperatury o tej porze roku wynoszą:

 • 12 ° Celsjusza w nocy (chociaż absolutne minimum temperatury dobowej wynosi zaledwie 1,5 ° C)
 • 23 ° Celsjusza w ciągu dnia, ale proszę pamiętać, że temperatura w połowie dnia może wzrosnąć nawet do 36 ° C w czasie biegu. Jednocześnie w czerwcu pogoda bywa kapryśna i mogą wystąpić opady deszczu.
 1. Bezpieczeństwo

Zespół medyczny, specjalizujący się w medycynie sportowej będzie obecny przez cały wyścig i będzie towarzyszył biegaczom na trasie. Zespół medyczny może wycofać uczestnika na trasie, jeśli jego stan stwarza poważne zagrożenie dla jego zdrowia i bezpieczeństwa.

Uczestnicy biorą udział w ZIELONKA CHALLENGE na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Zawodnicy ubezpieczają się od startu w imprezach sportowych wysokiego ryzyka we własnym zakresie.

Większość trasy zawodów prowadzi w leśnym, trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania.

W sytuacji wypadku, każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją. Szczegóły dotyczące udzielania pomocy zostaną podane w komunikacie technicznym.

 1. Rezygnacje w trakcie biegu

Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatorów oraz oddać im swój numer startowy. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.

Organizator nie zapewnia transportu do bazy dla osób, które zrezygnują z rywalizacji ze względów innych niż wypadek lub kontuzja. Dla takich osób organizator może (ale nie musi) zaproponować transport odpłatny (30 zł od osoby lub 80 zł od samochodu).

 1. Rywalizacja, klasyfikacje i nagrody

Bieg ma charakter rywalizacji sportowej. Trzy najszybsze kobiety i trzej najszybsi mężczyźni na każdej z tras zostaną nagrodzeni. Dodatkowo nagrodzeni zostaną zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych wśród kobiet i mężczyzn.

W ramach ZIELONKA CHALLENGE 2018 dodatkowo odbędą się Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego na dystansie ultramaratonu (udział w nich mogą wziąć mieszkańcy Powiatu Poznańskiego, zgłaszając to w formularzu rejestracyjnym).

W zależności od hojności sponsorów mogą być również przyznane dodatkowe nagrody.

Nagrody będą przyznane jedynie tym zawodnikom, którzy po pokonaniu trasy stawią się na dekorację zwycięzców. W przypadku ich nieobecności nagrody zostaną przekazane zawodnikom z kolejnych, dalszych miejsc.

W przypadku gdy nagrody będą przyznane w postaci bonów, czas na ich zrealizowanie (wybranie produktów odpowiadających ich wartości) wynosi 30 dni od ogłoszenia wyników.

 • Klasyfikacja generalna OPEN kobiet i mężczyzn osobna dla dystansów półmaratonu, maratonu, ultramaratonu.
 • Klasyfikacja generalna OPEN kobiet i mężczyzn Mistrzostw Powiatu Poznańskiego na dystansie ultramaratonu.
 • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn

K 1, M 1 (18-35 lat) rocznik 2000 do 1983

K 2, M 2 (36- 49 lat) rocznik 1982 do 1969

K 3, M 3 (50 i więcej lat) rocznik 1968 i starsi

 1. Wpisowe

Wpisowe na bieg prosimy wpłacać wyłącznie przelewem.

Opłata za udział w zawodach zależy od dystansu, terminu rejestracji i wpłynięcia wpisowego na konto organizatora:

 • Opłata promocyjna: Półmaraton 69 zł, maraton oraz ultramaraton 119 zł – zgłoszenia i wpisowe w pierwszej turze zapisów: wpłata w ciągu 7 dni od pierwszego wejścia na listę zakwalifikowanych: do 30 kwietnia 2018
 • Opłata standardowa: Półmaraton 99 zł, maraton oraz ultramaraton 149 zł – zgłoszenia i wpisowe w drugiej turze zapisów od 1 maja do 31 maja 2018
 • Opłata opóźniona: Półmaraton 119 zł, maraton oraz ultramaraton 169 zł – zgłoszenia i wpisowe, które wpłynęły po 31 maja 2018 do 10 czerwca 2018
 • Opłata w przeddzień startu: Półmaraton 149 zł, maraton oraz ultramaraton 199 zł – zgłoszenia i wpisowe w dniu 15 czerwca 2018

UWAGA, PAKIETY PREMIUM Z DEDYKOWANĄ KOSZULKĄ TECHNICZNĄ (RASHGUARD) FULL PRINT RENOMOWANEJ FIRMY:

 • Opłata promocyjna: Półmaraton 69 zł + 99 zł, maraton oraz ultramaraton 119 zł + 99 zł – zgłoszenia i wpisowe w pierwszej turze zapisów: wpłata w ciągu 7 dni od pierwszego wejścia na listę zakwalifikowanych: do 30 kwietnia 2018
 • Opłata standardowa: Półmaraton 99 zł + 99 zł, maraton oraz ultramaraton 149 zł + 99 zł – zgłoszenia i wpisowe w drugiej turze zapisów od 1 maja do 31 maja 201

Opłatę za udział w zawodach należy uiścić przelewem bezpośrednio na konto organizatora (lub na konto podane w mailu zwrotnym podczas rejestracji):

Nazwa (właściciel rachunku): SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej

Nr konta: 30 1020 4027 0000 1402 1293 7845 (PKO Bank Polski)

W tytule przelewu należy podać w zależności od zgłoszenia: Zielonka Challenge półmaraton/maraton/ultramaraton oraz imię i nazwisko uczestnika

Osoby zgłaszające się w przeddzień startu (w przypadku wolnych miejsc) wpisowe opłacają gotówką.

Zwroty wpisowego przy wcześniejszej rezygnacji ze startu i skutecznym poinformowaniu organizatorów są możliwe na następujących warunkach:

– w przypadku rezygnacji ze startu do 30 kwietnia: zwrócona zostanie kwota wpłaconego wpisowego po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł

w przypadku rezygnacji ze startu od 1 maja do 31 maja: zwrócone zostanie 50% kwoty wpłaconego wpisowego

Rezygnacja po 31 maja, w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.

Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innych uczestników (przekazania miejsca i wpisowego na rzecz innego zawodnika). Ograniczenie to wprowadzamy by przeciwdziałać spekulacjom miejscami na liście startowej i rejestracji fikcyjnych biegaczy w celu zwiększenia prawdopodobieństwa dostania się na listę startową. Przepisanie pakietu startowego nie jest również możliwe na inną imprezę.

 1. Baza Zawodów, biuro, zakwaterowanie

Ze względu na dużą liczbę zawodników oraz stosunkowo małe powierzchnie sal w szkole, noclegi darmowe będą ograniczone. Osoby, które nie otrzymają darmowych miejsc noclegowych w szkole będą mogły skorzystać z noclegów płatnych w lokalnych gospodarstwach agroturystycznych, pensjonatach i hotelach. Lista odpłatnych miejsc noclegowych podana jest poniżej.

Adres Biura Zawodów czynnego dzień przed startem podany zostanie w komunikacie technicznym. Biuro Zawodów w dniu startu zlokalizowane będzie w Centrum Zawodów w Owińskach koło Poznania (kod 62-005), przy Traperskiej Osadzie.

Miejsca noclegowe bezpłatne w szkole, przydzielane będą przez organizatorów podczas rejestracji w Biurze Zawodów. Zawodnicy docierający do biura zawodów w późniejszych godzinach nie będą mieli zagwarantowanego noclegu.

Baza Zawodów dostępna będzie od piątku 15 czerwca od godziny 18:00 do soboty 16 czerwca do godziny 7:00.

W ramach wpisowego zapewniamy zakwaterowanie w Bazie Zawodów w warunkach turystycznych: podłoga w szkole (sale zbiorowe, wymagany własny śpiwór i materac/karimata), dostęp do sanitariatów i pryszniców (należy wziąć pod uwagę, że baza jest w szkole i ich liczba będzie ograniczona możliwościami technicznymi tych obiektów). Osobom poszukującym wyższych standardów polecamy szeroką ofertę noclegową w okolicy:

Czerwonak http://czerwonak.pl/turysta/pl/niezbednik/baza_noclegowa.html

Murowana Goślina http://www.murowana-goslina.pl/dla-turystow/baza-noclegowa.html

 1. Świadczenia

Uczestnikom zawodów zapewniamy:

 • udział w rywalizacji na wybranym dystansie,
 • atrakcyjne i świetnie przygotowane trasy,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • buff lub biegową czapeczkę techniczną,
 • dedykowaną koszulkę techniczną (rashguard) full print, renomowanej firmy (w pakiecie Premium),
 • medale dla osób, które ukończą bieg,
 • pamiątkowy numer startowy,
 • 1 nocleg w warunkach turystycznych,
 • napoje i lekkie posiłki na punktach odżywczych,
 • posiłek regeneracyjny po biegu (standardowy lub wegetariański),
 • nagrody,
 • puchary/statuetki dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników na każdej z tras,
 • dyplomy dla zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych,
 • cyfrowy certyfikat ukończenia biegu (dla chętnych do pobrania on-line po zawodach),
 • dodatkowe upominki do zdobycia podczas dekoracji zwycięzców,
 • obsługę foto i oprawę muzyczną,
 • w miarę pozyskania sponsorów dodatkowe gadżety od partnerów biegu,
 • wspaniałą atmosferę oraz piękne widoki Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka,
 • wiele, wiele innych atrakcji od dreszczyku emocji poprzez moc wrażeń, wyśmienite towarzystwo po niezapomniane wspomnienia.
 1. Kibice

Cała trasa zawodów jest otwarta dla kibiców. W Biurze Zawodów będzie istniała możliwość zapoznania się z trasą zawodów.

Kibice nie mogą dostarczać zawodnikom ekwipunku, napojów ani jedzenia.

 1. Komunikat techniczny i odprawa techniczna

Przed zawodami zostanie wydany komunikat techniczny, w którym zostaną podane uszczegóławiające i dodatkowe informacje o Biegu. Kwestie te zostaną również omówione na odprawie technicznej.

Postanowienia zawarte w komunikacie technicznym oraz omówione na odprawie technicznej obowiązują wszystkich uczestników biegu. Nie przestrzeganie ich grozi dyskwalifikacją lub karą czasową.

 1. Postanowienia końcowe

Organizator ZIELONKA CHALLENGE zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.

Organizator zaleca Uczestnikom posiadanie sprawnego, naładowanego telefonu komórkowego w trakcie biegu, w celu utrzymania stałej łączności z organizatorem, w sytuacjach wymagających udzielenia pomocy. Numer kontaktowy organizatora tel. 602 198 835.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo oraz zachowanie wszelkich zasad fair play, zwłaszcza podczas startu masowego i wyprzedzania na trasie. Każdy uczestnik jest również zobowiązany do zachowania ładu i porządku oraz dbałości o mienie gospodarzy obiektów, na terenie których organizowany jest turniej oraz o mienie organizatora.

Z uwagi na trasę biegu, przebiegającą po drogach i ścieżkach leśnych, ruch samochodowy może pojawić się sporadycznie.

Zawody będą rejestrowane przez kamery i fotografów. Uczestnicy, biorąc udział w biegu, wyrażają tym samym zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych w materiałach filmowych, audio i fotografiach, także w materiałach reklamowych organizatora biegu oraz oficjalnych partnerów imprezy i zrzekają się wszelkich roszczeń w tym zakresie. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na otrzymywanie od organizatora informacji dotyczących organizowanych przez niego imprez, oraz informacji o partnerach turnieju.

Jeśli warunki pogodowe utrudnią lub nie pozwolą na rozegranie zawodów w planowanym terminie, ewentualnie z innych powodów, organizator może dokonać zmian w programie zawodów, sposobie rozgrywania zawodów, przesunąć ich termin lub miejsce. Opłaty startowe nie są w takich przypadkach zwracane. Wszystkie aktualne informacje o ewentualnych zmianach będą zakomunikowane na oficjalnym serwisie internetowym zawodów lub przedstawione uczestnikom w dniu zawodów.

Regulamin może ulegać zmianom. Za obowiązującą wersję regulaminu należy uważać tę, która umieszczona jest w oficjalnym serwisie internetowym zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, skradzione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika. Wszystkie sporne kwestie, nie objęte niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez organizatora imprezy. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Zgłoszenie się na bieg przez wiadomość e-mail, formularz zgłoszeniowy oraz zgłoszenie się na miejscu w biurze zawodów świadczy o akceptacji powyższego regulaminu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Komandorem- e-mail: kontakt@zielonkachallenge.pl 

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Wykonując swój obowiązek jako Administrator Danych Osobowych oraz podmiot otrzymujący Twoje Dane Osobowe na zasadzie powierzenia od innych podmiotów, SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej z siedzibą w 62-004 Mielnie na ul. Akacjowej 11, posługująca się numerami REGON: 361347617, NIP: 7773248964, KRS: 0000554834, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, nad którą nadzór sprawuje właściwy minister ds. sportu i turystyki,  informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych. Z przedstawicielem Administratora danych można kontaktować się pisząc na adres jak powyżej lub na adres e-mail: kontakt@sportchallenge.pl

2. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:

 1. przyjęcia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), marketingu bezpośredniego oferowanych usług,
 2. naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. prowadzenia wszelkich niezbędnych działań związanych z pełnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa,
 4. archiwizacji danych dotyczących zawartych umów, złożonych zamówień oraz zgłaszanych reklamacji,
 5. przesyłania odpowiedzi na zgłaszane uwagi, pisma, wnioski, zastrzeżenia, reklamacje,
 6. realizowania obowiązków prawnych podmiotu SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej, a wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przekazywania sprawozdań z bieżącej działalności na terenie kraju do właściwych organów administracji publicznej,
 7. prowadzenia analiz i statystyk związanych z jakością świadczonych usług w ramach bieżącej działalności i celach statystycznych badania satysfakcji klientów,
 8. zgodności z ciążącym na nas obowiązku prawnym, np. związanym z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 9. część Twoich danych, takich jak: imię, nazwisko, rocznik urodzenia, miejscowość, klub sportowy, dane związane z wynikami w imprezie sportowej, wizerunek na zdjęciach i materiałach video będzie widoczna dla innych użytkowników strony internetowej oraz mediów społecznościowych – na listach startowych oraz wyników, galeriach i materiałach video publikowanych przez nas jako organizator imprez sportowych, w których bierzesz udział.

3. Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwadane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 3. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

4. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe wynikające z zawartych umów lub przesłanych pism będą przetwarzane przez:

 1. okres przez jaki są świadczone usługi;
 2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
 3. okres na jaki została udzielona zgoda;
 4. okres przez który przepisy prawa mogą obligować podmiot SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 5. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

5. Odbiorcy danych

Państwa dane mogą zostać przekazane:

 1. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
 2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 3. kancelariom prawnym i firmom prawniczym, którym podmiot SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej zlecił np. prowadzenie postępowania;
 4. portalom społecznościowym, dostawcom płatności, podmiotom zapewniającym nam wsparcie techniczne;
 5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy przez SPORT CHALLENGE Fundację Wspierania Aktywności Fizycznej.

Skutkiem niepodania danych w zależności od celu, w jakim dane są podawane może być:

 1. brak możliwości zarejestrowania się w serwisie rejestracyjnym zawodów;
 2. brak możliwości śledzenia zapisów, wyników, relacji foto, video z organizowanych przez nas i prowadzonych wydarzeń;
 3. brak możliwości korzystania z usług SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej lub udziału w organizowanej Imprezie Sportowej.
Visit Us On Facebook