25 stycznia 2016

TRASA

 

03

  • Bieg będzie rozgrywany jednocześnie na czterech dystansach: półmaratonu ok. 21+ km, maratonu ok. 42+ km i ultra ok. 75+ km oraz 100 + km. Trasa będzie miała kształt tzw. „pawiego oka”.
  • Wszyscy biegacze startują na trzy trasy równocześnie. Biegacze startujący na dystansie 100+ km oraz walkerzy startują o godzinę wcześniej. Zawodnicy biegnący półmaraton oraz ultra na dystansie 100+ km, decydują o tym w momencie rejestracji (rozejście tras na ok. 12 km). Uczestnicy biegu maratońskiego oraz ultra 75+ km nie muszą w momencie zgłoszenia i rejestracji oraz startu decydować o wyborze dystansu, mogą to zrobić dopiero podczas biegu na rozejściu tras (ok. 34 kilometr). Możliwość wyboru dłuższej trasy będzie dodatkowo limitowana czasem.
  • Trasa biegu będzie prowadziła szlakami turystycznymi Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka oraz innymi ścieżkami, duktami i śródleśnymi drogami. Uczestnicy mają obowiązek poruszać się w trakcie biegu wyłącznie po trasie wskazanej przez organizatora. Trasa będzie dodatkowo oznakowana przez organizatora. Szczegóły znakowania trasy podane będą w komunikacie technicznym..
  • Trasa biegu będzie prowadzić:

„21+ km”: Z Owińsk przez Dziewiczą Górę do Ludwikowa. W Ludwikowie rozejście tras na dystans półmaratonu w stronę mety przez Pławno, Kamińsko, Potasze do mety w Owińskach.

„42+ km”: Z Owińsk przez Dziewiczą Górę do Ludwikowa. Następnie przez Tuczno południową stroną wokół jezior Stęszewskiego i Wronczyńskiego Dużego do Wronczyna, dalej północną stroną w/w jezior w kierunku Czernic, Zielonki. W Zielonce rozejście tras na dystansie maratonu w stronę mety przez Pławno i wspólny powrót przez Kamińsko, Potasze do Owińsk (meta).

„75+ km”: Z Owińsk przez Dziewiczą Górę, Ludwikowo, do Tuczna następnie południową stroną wokół jezior Stęszewskiego i Wronczyńskiego Dużego do Wronczyna, dalej północną stroną w/w jezior w kierunku Czernic, Zielonki, przez Dąbrówkę Kościelną, Niedźwiedziny, Sławicę, Dzwonowo, Głęboczek, Zielonkę, Kamińsko, Rakownię, Bolechowo, Trzaskowo, Potasze i wspólny powrót do mety w Owińskach.

„100+ km”: tak jak trasa „75+ km” i po wbiegnięciu do strefy mety dalej tak jak trasa „21+ km”.

Szczegółowy i ostateczny przebieg trasy wraz z jej profilem zostanie opublikowany w formie mapy, która dostępna będzie do ściągnięcia ze strony www. ZielonkaChallenge.pl. Ostateczna wersja tras podana zostanie w komunikacie technicznym.

Szkic

Pobierz szkic http://www.zielonkachallenge.pl/wp-content/uploads/2017/05/ZIELONKA-CHALLENGE_trasy.jpg

Mapa

 

Pobierz mapę http://www.zielonkachallenge.pl/wp-content/uploads/2020/01/ZIELONKA-CHALLENGE_mapa-tras.jpg

Pobierz ślad gpx trasy 21+K

Pobierz ślad gpx trasy 42+K

Pobierz ślad gpx trasy 75+K

Profile tras 

Pobierz profil trasy 21+K http://www.zielonkachallenge.pl/wp-content/uploads/2017/06/Profil-21-1.png

Pobierz profil trasy 42+K http://www.zielonkachallenge.pl/wp-content/uploads/2017/06/Profil-42-1.png

Pobierz profil trasy 75+K http://www.zielonkachallenge.pl/wp-content/uploads/2017/06/Profil-75-1.png

 

Rekordy tras ZIELONKA CHALLENGE

KATEGORIA CZAS DATA IMIĘ NAZWISKO KLUB MIEJSCOWOŚĆ  TEMPO
MĘŻCZYŹNI min/km  km/h
Półmaraton      21+ km 01:45:43 16.06.2018 Grzegorz Urbańczyk For Run Team & AdRunaLine Poznań 4′ 13″ 14,19
Maraton            42+ km 03:34:58 15.06.2019 Sebastian Borowczyk KB Dębiec Poznań 4′ 46″ 12,50
Ultramaraton   75+ km 05:57:47 16.06.2018 Sebastian Borowczyk KB Dębiec Poznań 4′ 46″ 12,58
Ultramaraton 100+ km 11:34:50 15.06.2019 Mikołaj Wojna Maligna Poznań 6′ 56″ 8,60
KOBIETY
Półmaraton      21+ km 01:57:29 17.06.2017 Małgorzata Wawrzyniak Parkrun Poznań Poznań 5′ 37″ 10,70
Maraton            42+ km 04:06:39 16.06.2018 Małgorzata Wawrzyniak Parkrun Poznań Poznań 5′ 28″ 10,95
Ultramaraton   75+ km 07:44:20 16.06.2018 Justyna Lirsz Biedrusko 6′ 11″ 9,60

 

 

Visit Us On Facebook